Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Poglądy Bossa

Rok 1946 okazał się punktem zwrotnym w życiu intelektualnym Bossa. Wtedy właśnie zawarł osobistą znajomość z Martinem Heideggerem. W wyniku tego bliskiego związku Boss stworzył egzystencjalną formę psychologii i psychoterapii, którą nazwał Dasein-analizą (Daseinsanalysis). Dasein jest niemieckim słowem, które tłumaczy się jako złożone wyrażenie „bycie-w-świecie”. W tym rozdziale terminy psychologia egzystencjalna i Dasein-analiza używane są zamiennie.

Na poglądy Bossa znaczny wpływ miała także mądrość Indii, z którą zetknął się podczas dwóch podróży do tego kraju, w 1956 i 1958 roku. Swe doświadczenia z tych podróży opisuje w książce A psychiatrist discovers India (1965 – Psychiatra odkrywa Indie).

Przez wiele lat Boss był przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Psycho- terapii Medycznej (International Federation for Medical Psychotherapy), obecnie jest jej honorowym przewodniczącym. Od 1954 roku do przejścia na emeryturę w 1973 roku był profesorem psychoterapii na uniwersytecie w Zurychu. Boss jest dyrektorem Instytutu Dasein-analizy w Psychoterapii i Psychosomatyce (Daseinsanalytic Institute for Psychotherapy and Psychosomatics) w Zurychu. W 1971 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne przyznało mu Odznaczenie Wybitnego Terapeuty (Great Therapist Award).

Boss jest autorem wielu książek, niektóre z nich są przetłumaczone na język angielski. W celu lepszego i pełniejszego zrozumienia stanowiska Bossa polecić można zapoznanie się z następującymi pozycjami: The analysis of dreams (1958 – Analiza snów), Psychoanalysis and Daseinsanalysis (1963 – Psychoanaliza a Dasein-analiza), Existential foundations of medicine and psychology (1977 – Egzystencjalne podstawy medycyny i psychologii) i ,,I dreamt last night…” (1978 – „Śniło mi się zeszłej nocy…”)- Książka Existential foundations of medicine and psychology przedstawia poglądy Bossa w najbardziej dojrzałej postaci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.