Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Podział części przedmiotu według Twardowskiego

Wśród materialnych części przedmiotu wyróżnia Twardowski części bliższe i dalsze, inaczej – części materialne pierwszego i drugiego rzędu. Na części materialne pierwszego rzędu rozpada się przedmiot jako całość, części części rzędu pierwszego są same częściami rzędu drugiego. Tak np. okładka książki jest jej materialnym składnikiem rzędu pierwszego, zaś materiał, z którego jest wykonana – składnikiem rzędu drugiego. Nie ma oczywiście stałych części materialnych drugiego rzędu, bowiem przyporządkowanie do rzędu jest relatywne i dokonuje się zawsze ze względu na pewną całość. Podobnie nie można ustalić granicznego pojęcia całości absolutnej.

Na zasadę klasyfikacji części, nie tylko materialnych, lecz także formalnych, nadaje się stosunek, jaki zachodzi między bliższymi a dalszymi składnikami przedmiotu ze względu na cały przedmiot. Zasadę tę stosować można o tyle, o ile ustali się całości „absolutne”, stanowiące podstawę ustalenia rzędu części. Natomiast sposób, w jaki części wchodzą każdorazowo w całość przedmiotu, nie jest dla Twardowskiego zasadą podziału części. Zadanie określenia rodzajów części i całości, a więc też sposobów, na jakie część stanowi część całości – pozostawia do opracowania w ogólnej teorii relacji.

Zgodnie z założeniami teorii Twardowskiego nie można dzielić części przedmiotu na takie, które istnieć mogą oddzielnie od całości i takie, które występują tylko wraz z innymi składnikami. Podział tego rodzaju zakładałby bowiem istnienie składników przedmiotu, a więc też istnienie przedmiotu samego, od którego to założenia chce być wolna teoria przedmiotu Twardowskiego. Natomiast tę zasadę podziału składników (materialnych) można stosować wobec części treści przedstawienia: ta bowiem zawsze istnieje, nawet wtedy gdy nie istnieje przedmiot należący wraz z treścią do jednego aktu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.