Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Podstawowa przesłanka dotycząca uczenia się i nauczania

Począwszy od rozdziału 1., poprzez całą książkę, mówiliśmy – w rozmaitych kontekstach – o tym, że pierwszym zadaniem nauczyciela jest wywołanie u ucznia uwagi i zainteresowania tym, co jest przedmiotem uczenia: uwaga i zainteresowanie powinny być tak silne i trwać tak długo, by nastąpiło skuteczne wyuczenie się prezentowanego materiału. Jak pamiętasz, teza ta wywodzi się z naszego podstawowego założenia, iż uczymy się tego, co ćwiczymy w praktyce. Zadaniem nauczania jest więc zapewnienie, aby uczniowie ćwiczyli w sposób odpowiedni: by uważali, właściwie reagowali (aktywnie uczestniczyli w zajęciach) i przypisywali wartość uczeniu się. Zatem podstawowa przesłanka formułowanej tu teorii głosi, iż uczniowie będą ćwiczyć efektywnie pod warunkiem, że: 1) materiał nauczania jest należycie ustrukturalizowany, 2) materiał nauczania jest podawany w należytej kolejności, 3) korekcyjne sprzężenie zwrotne jest w odpowiedni sposób uzależnione od zachowania uczniów – od ich uwagi i właściwego reagowania. Krótko mówiąc, podstawowa przesłanka, z której wynikają dalsze założenia, twierdzenia, wnioski i przykłady praktyczne, brzmi: nauczanie musi zapewniać, aby to, co ma być wyuczone, było odpowiednio ćwiczone.

Założenia i twierdzenia naszej teorii powinny określić cechy właściwych ćwiczeń dotyczące: 1) struktury i charakteru treści (poznawczej, emocjonalnej i psychomotorycznej) materiału, 2) kolejności ćwiczenia – kiedy, ile i w jakich warunkach ma się odbywać ćwiczenie, 3) efektywnych uwarunkowań korekcyjnego sprzężenia zwrotnego – natury wzmocnień i kar oraz czasu i sposobu ich udzielania. Powyższe trzy podstawowe cechy odpowiedniego ćwiczenia przyjmujemy jako założenia naszej teorii nauczania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.