Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Pisemne formułowanie szczegółowych celów dydaktycznych

Idea szczegółowych celów dydaktycznych wcale nie jest nowa. Listy celów opracowywano już na początku lat dwudziestych naszego wieku. Jak 56 wykazuje Burns, nowe jest ..pełniejsze zdawanie sohie sprawy z tego. że jakość nauczania, jakość materiałów dydaktycznych oraz jakość testów osiągnięć szkolnych wymaga, ahy wszystkie szczegółowe cele behawioralne (dydaktyczne) były ustalane przed przystąjneniem do nauczania”1.

Na pierwszy rzut oka zadanie polegające na pisemnym formułowaniu szczegółowych celów dydaktycznych może wydawać się niezbyt trudne. Jednak, jak stwierdza Lindvall (1964), wymaga ono od nas, abyśmy starannie przemyśleli, jakie jest ścisłe znaczenie takich niejasnych stwierdzeń, jak np. „uczeń opanował pewien temat”. Musimy dokładniej wiedzieć, co uczeń powinien umieć zrobić, żeby wykazać to opanowanie tematu. „Czy oznacza to tylko tyle, że będzie on potrafi! powtórzyć pewne fakty tub uogólnienia? Czy znaczy to, że będzie potrafi! wyjaśnić te idee lub zastosować zasady tak, ahy otrzymać lub wyjaśnić pewne rezultaty?”x Niewątpliwie określenie szczegółów niezbędnych, by odpowiedzieć na tego rodzaju pytania, wymaga od nauczyciela wjele umiejętności.

Opis zadania i analiza zadania. Są dwie ważne umiejętności, których opanowanie może dopomóc nauczycielom w przygotowywaniu szczegółowych celów dydaktycznych. Są to umiejętności znane jako I) opis zadania i 2) analiza zadania. Opisywanie zadania jest to proces rozkładania długoterminowych celów ogólnych na szczegółowe cele dydaktyczne. Analizowanie zadania jest procesem szczegółowego określania, co uczący się musi umieć zrobić, aby zrealizować każdy z opisanych celów szczegółowych. Większa część tego rozdziału ma Ci dopomóc w opanowaniu umiejętności opisywania zadania. Rozdziały 4., 5. i 6. pomogą Ci opanować umiejętność jego analizowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.