Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Oskarżenia wobec psychologi egzystencjalnej – ciąg dalszy

Psychologia egzystencjalna odrzuca – przez implikację – teorię ewolucji, będącą jednym z głównych filarów amerykańskiej psychologii. Egzystencjaliści twierdzą, iż ludzie są w świecie istotami jedynymi w swoim rodzaju i nie mogą być traktowani jedynie jako jedno z ogniw w łańcuchu filogenezy świata zwierzęcego, ponieważ neguje się wtedy ich człowieczeństwo. Człowiek nie jest zwierzęciem podobnym do innych zwierząt i dlatego też uogólnianie wniosków z badań nad zwierzętami i odnoszenie ich do ludzi jest nieuprawnione. Psychologia egzystencjalna uznaje, iż ludzka egzystencja ma pewne uwarunkowania wynikające z dziedziczności lub przeznaczenia, jednakże ludzie są wolni w tym sensie, iż mogą w znacznym stopniu wykorzystać te uwarunkowania zgodnie ze swoim wyborem – do czego nie są zdolne inne gatunki.

Psychologia egzystencjalna oskarżana była o subiektywizm lub solipsyzm. Nawet Karl Jaspers, jeden z głównych egzystencjalistów, sądził, iż grozi jej niebezpieczeństwo popadnięcia w czystą subiektywność. Boss utrzymuje, iż Dasein to ani idealizm (Berkeley), ani subiektywizm. Przedmioty nie są wytworami umysłu ludzkiego ani też nie są niezależne od człowieka. Ludzie i odkrywane czy odsłaniane przez nich rzeczy są w swej egzystencji wzajemnie od siebie zależne.

Wspomnieliśmy już wcześniej, że psychologia egzystencjalna była krytykowana za posługiwanie się językiem odbieranym przez wielu psychologów jako poetycki i ezoteryczny. Z tym zarzutem wiąże się ściśle inny zarzut, że psychologowie egzystencjalni podają jedynie stare prawdy w nowym, atrakcyjnym opakowaniu. Posługują się nowym słownictwem opisując znane pojęcia. Psychologowie amerykańscy, nawet wielu z tych, którzy byli przychylnie nastawieni do myśli egzystencjalnej, próbują więc z powrotem przekładać nowe terminy na znane pojęcia. Te próby irytują europejskich psychologów egzystencjalnych, którzy twierdzą, iż psychologia egzystencjalna jest całkowicie nowym przedsięwzięciem naukowym – mającym wprawdzie długi rodowód filozoficzny-i wszelkie próby upodobnienia jej do któregoś ze starszych poglądów psychologicznych są absolutnym błędem. Włączenie egzystencjalizmu do amerykańskiej psychologii humanistycznej jest przez jego twórców przyjmowane z niechęcią.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.