Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

ORIENTACYJNE DANE DOTYCZĄCE BUDOWY I ROZWOJU UKŁADU NERWOWEGO CZ. II

Zarysowująca się linia rozwoju wiąże się z coraz to większą integracją doznań i czynności, z narastającym podporządkowaniem ośrodkom centralnym. Zwiększa się różnorodność podniet, na które organizm reaguje, mnożą się rodzaje reakcji . Ale poszczególne odcinki układu nerwowego zatracają coraz to bardziej swą samodzielność.

O tym, jak dużą samodzielność mają poszczególne odcinki układu nerwowego u zwierząt niższych, świadczą liezne eksperymenty. Na przykład odwłok osy jeszcze w kilka godzin po odcięciu od przednich części ciała zdolny jest do żądlenia przy odpowiednim pobudzeniu. Mrówka, której odcięto głowę, chodzi jeszcze w ciągu pewnego czasu. Również i u niższych. kręgowców stwierdzono fakty świadczące o stosunkowo dużej samodzielności poszczególnych organów. Na przykład tylne nogi żaby, która została pozbawiona głowy, wykonują ruchy obronne przy podrażnieniu: obserwowano nawet próby usunięcia jedną nogą kropelki kwasu drażniącej drugą nogę (Szuman i Skowron, 1934).

Dalsza centralizacja układu nerwowego, zarysowująca się bardzo wyraźnie u kręgowców, wiąże się ze zwiększeniem masy, zróżnicowaniem budowy i wzrostem roli mózgowia. Zwiększa się jego ciężar w stosunku do ciężaru rdzenia’kręgowego. Następuje specjalizacja poszczególnych części. Przede wszystkim znacznie zwiększa się rozmiar przedniej części mózgowia, wzrasta również rola, jaką spełnia ta część mózgowia w ciągu życia (rys. 6).

Podczas gdy u ryb usunięcie półkul mózgowych nie powoduje prawie żadnych zmian w zachowaniu, to u ptaka następuje utrata nawyków złożonych, a zachowuje się tylko zdolność tworzenia nawyków prostych. Pies wykonuje w takich sytuacjach tylko reakcje wrodzone, a to, czego nauczył się w ciągu życia, zanika, nie tworzą się u niego również nowe nawyki. U małp, .zwierząt najbliższych człowiekowi, obserwuje się po usunięciu półkul mózgowych również zaburzenie ruchów lokomocyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.