Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Opis teorii Twardowskiego

Gdy mówi się w teorii Twardowskiego, że przedmiot to tyle, co przedmiot przedstawienia, to nazwę „przedstawienie” rozumie się wyjątkowo w sensie szerokim, mającym na myśli przeżycie świadome, obejmujące również sąd i akty emocji. Również to, co sądzone i to, co stanowi przedmiot aktu emocji, jest przedmiotem.

Przedmioty można sobie przedstawiać niezależnie od tego, czy są one przedmiotami istniejącymi. Wy- mieniliśmy wyżej trzy rodzaje przedmiotów przedstawianych, a jednak nie istniejących. „Przez każde przedstawienie – powiada Twardowski – coś sobie przedstawiamy, bez względu na to, czy to coś istnieje czy nie istnieje, czy może być przedstawione jako coś od nas niezależnego, co narzuca się naszemu spostrzeżeniu, czy też jest przez nas samych w fantazji stworzone: cokolwiek by to było, jest – o ile my to sobie przedstawiamy – w przeciwieństwie do nas i naszej przedstawiającej to «coś» czynności – przedmiotem tej czynności”2. Twardowski twierdzi, że realność przedmiotu nie ma nic wspólnego z jego istnieniem i że istnieć mogą przedmioty zarówno realne jak i nierealne.

Twardowski powiada, że nie sposób słowami opisać na czym polega realność przedmiotu, podaje jedynie przykłady przedmiotów realnych: „ostry ton, drzewo, smutek, ruch są czymś realnym, podczas gdy przedmioty takie jak brak, nieobecność, możliwość itp. należy zaliczyć do przedmiotów nierealnych” 3. Realnymi zdaje się tu nazywać Twardowski przedmioty, które chociaż faktycznie nie istnieją, to jednak z natury swojej mogą istnieć. Realnymi nazywa się również te przedmioty, które są indywidualne i konkretne, czy też tylko konkretne, w przeciwieństwie do przedmiotów, które uznaje się w pewien sposób, a których nie można zaliczyć do realnych właśnie ze względu na brak w nich konkretności. Powiadamy: „jest możliwość”, „istnieje brak gotówki” – stwierdzamy więc istnienie czegoś, co nie jest realne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.