Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

OPINIA PUBLICZNA I SPOSOBY JEJ KSZTAŁTOWANIA CZ. II

Zdaniem Tarde’a, fenomen publiczności oraz opinii publicznej jest fenomenem nowoczesnym. W wiekach średnich nie istniała jeszcze publiczność, która mogła !zacząć się formować dopiero z chwilą rozpowszechnienia druku. Druk bowiem bardzo umożliwił kontakty na większą skalę dokonujące się na odległość. Doniosłą rolę odgrywają tu zwłaszcza dzienniki, które mają za swe główne zadanie urabianie opinii publicznej wśród swoich czytelników. Publiczność, która grupuje się wokół pewnych dizienników, to w czasach nowszych przede wszystkim tzw. publiczność polityczna.

Czasy najnowsze mają do dyspozycji, w celu formowania opinii publicznej, poza drukiem także radio, które ma tę zaletę, iż szerzenie pewnej opinii może odbywać się tą drogą w jeszcze szybszym tempie aniżeli za pomocą druku.

Z pokrewieństw zachodzących pomiędzy tłumem a publicznością wynikałoby, iż pewne ujemne właściwości charakteryzujące psychikę tłumu, swoista degradacja osobowości, będą również udziałem opinii publicznej, która, podobnie jak tłum, łatwo staje się fanatyczna, gwałtowna, stronnicza i nietolerancyjna. Nietrudno zauważyć wielką jednostronność takiego poglądu.

Osobno trzeba będzie jeszcze wspomnieć o poglądach Childsa na zagadnienie opinii publicznej. Childs1 stwierdza, iż pojęcie opinii publicznej jeśt skorelowane z pojęciem publiczności w tym sensie, iż właśnie publiczność jest podmiotem opinii. Autor zastrzega się jednak, podobnie zresztą jak to już dawniej czynił F. H. Allport, przeciwko personifikacji obu pojęć. „Publiczności” nie odpowiada jakiś zespół ludzki o ściśle określonej strukturze, tak iż termin ten ma znaczenie dość ogólnikowe. Nie można też mówić, zdaniem tego autora, o opinii jako o pewnym zbiorowym wytworze pewnej grupy. Istotnym podmiotem opinii są w rzeczywistości tylko poszczególni ludzie. Godne zanotowania jest dalej twierdzenie Childsa, iż wbrew poglądom niektórych autorów opinia publiczna – to niekoniecznie opinia większości. Może ona być reprezentowana nawet przez małą garstkę wybranych, jeżeli ci mają do powiedzenia coś istotnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.