Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Obserwacje Fromm

Fromm zasugerował nawet nazwę tego doskonałego społeczeństwa: Humanistyczny Socjalizm Wspólnoty (.Humanistic Communitarian Socialism). W takim społeczeństwie każdy miałby jednakowe możliwości, by stać się w pełni człowiekiem. Nie byłoby samotności, uczuć izolacji ani rozpaczy. Ludzie znaleźliby dla siebie nowy dom, dostosowany do „sytuacji ludzkiej”. Takie społeczeństwo osiągnęłoby cel postawiony przez Marksa – przekształcenie alienacji człowieka w systemie własności prywatnej w możliwość samorealizacji jako społeczna, aktywna twórczo istota ludzka w socjalizmie. Fromm rozwinął ten projekt idealnego społeczeństwa wyjaśniając szczegółowo, w jaki sposób można dokonać humanizacji naszego obecnego, stechnicyzowanego społeczeństwa (1968). Poglądy Fromma ostro skrytykował Schaar (1961).

Aczkolwiek poglądy Fromma były wynikiem jego obserwacji dokonywanych w trakcie indywidualnej terapii oraz jego rozległych lektur z zakresu historii, ekonomii, socjologii, filozofii i literatury pięknej, to jednak przeprowadził on także jedno zakrojone na dużą skalę badanie empiryczne. W 1957 roku Fromm rozpoczął badania psychospołeczne pewnej meksykańskiej wioski w celu sprawdzenia swej teorii charakteru społecznego. Przygotował on meksykańskich ankieterów do posługiwania się „głębokim kwestionariuszem” (in-depth guestionnaire), za pomocą którego można było mierzyć ważne zmienne motywacyjne i charakterologiczne. Jako uzupełnienie tego kwestionariusza zastosowano Test Rorschacha, ujawniający głębiej wyparte postawy, uczucia i motywy. W 1963 roku zakończono zbieranie danych, a w 1970 opublikowano wyniki tych badań (Fromm i Maccoby, 1970).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.