Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

MOTYWACJA, NASTAWIENIA, ZAINTERESOWANIA

Czynniki motywacyjne spełniają w zachowaniu się osobnika trojaką rolę. Po pierwsze, aktywizują organizm, zwiększając jego gotowość do działania. Pod wpływem szeregu czynników, takich na przykład jak emocje (Woodworth i Schlosberg, 1963) lub niedobory organiczne (Hall, Smith, Schnitzer i Hanford, 1953) zmienia się (często podwyższa) poziom ogólnej aktywności osobnika. Drugim efektem działania czynników motywacyjnych jest selekcja bodźców. Spostrzeganie jest procesem wybiórczym i motywacja odgrywa w nim rolę zupełnie wyraźną (Bruner i Kretch, 1950). W związku z tym pozostaje trzecia funkcja czynników motywacyjnych: ukierunkowywanie działania.

W analizie procesu uczenia się możliwe jest prześledzenie trzech wymienionych funkcji motywacji. Pod wpływem określonego rodzaju bodźców zmienia się poziom ogólnej aktywności, osoba ucząca się staje się mniej lub bardziej czynna, zmianom ulega jej percepcja, np. pod wpływem takiego lub innego nastawienia, zmienia się zależnie od różnorodnych podniet rodzaj i intensywność jej działania.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że czynniki motywacyjne wpływają na efekty uczenia się. Zależność ta traktowana jest jako dobrze udokumentowana w badaniach psychologicznych (Lewicki, 1962). Osoby uzyskujące dobre wyniki w uczeniu się odznaczają się zwykle silną motywacją.

Pewien określony poziom motywacji okazuje się optymalny i odchylenia od niego w obydwu kierunkach są niekorzystne. Motywacja zbyt słaba może sprawić, że efekty są niższe od możliwych do osiągnięcia: analogiczny rezultat może być następstwem motywacji zbyt silnej. Zależność efektywności uczenia się od siły motywacji wyrażona została w postaci praw Yerkesa-Dodsona. Jedno z nich informuje o istnieniu optymalnego poziomu motywacji. Prawo drugie wskazuje, że im trudniejsze zadanie, tym niższy poziom motywacji jest poziomem optymalnym (Spence, Farber i McFann, 1956: Kocowski, 1964: Reykowski, 1968).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.