Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Model gier w strategii nauczania

W rozdziale 7. dowiedzieliśmy się, że pozytywny transfer ma większe szanse wystąpienia w przypadku ogólnych zasad nadrzędnych – zwłaszcza gdy są one przyswojone ze zrozumieniem – niż reguł szczegółowych. By pozostać w zgodzie z tym co wyłożyłem, zanim pozostawię za sobą problematykę motywacji, muszę podjąć próbę sformułowania pewnej ogólnej motywacyjnej strategii nauczania, która będzie zawierać wszystkie znane nam, stosunkowo mniej ogólne reguły wzmacniania, symulacji i gier. Co więcej, muszę też:

– 1) wyjaśnić, jak strategia ta sprawdza się w praktyce oraz

– 2) przedstawić ją na konkretnych przykładach, które prawdopodobnie będą dla Ciebie znaczące i umożliwią wystąpienie transferu.

Ujmując rzecz krótko, to co nazywam modelem gier jest pewną syntezą reguł nadrzędnych, wyprowadzonych ze szczegółowych reguł (właściwości) gier symulacyjnych oraz prostych reguł wzmacniania. Model ten jest planem ogólnym, czyli strategią, która pomaga nam tak zorganizować zajęcia w procesie nauczania, by uczniowie bez stosowania kar, w sposób należyty uważali na lekcjach i by w nich uczestniczyli. W strategii nauczania, zwanej modelem gier, obowiązują trzy następujące główne reguły nadrzędne:

– 1. Spraw, aby działania i cele były odrębne, choć powiązane ze sobą.

– 2. Spraw, aby działania były niezbędne do osiągnięcia celów.

– 3. Spraw, aby warunkiem uzyskania wzmocnienia było osiągnięcie celów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.