Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Młodzieżowe paczki – dalszy opis

Każda paczka rozwija sobie właściwą aktywność. Wspólna wszystkim jest tendencja do unikania nadzoru dorosłych, dlatego też młodzież starą się spotykać możliwie.najdalej ód czujnego oka rodziców lub wychowawców.

Badania nad aktywnością paczek wykazały, że zależy ona od wieku, stopnia dojrzałości seksualnej, zainteresowań członków. Zwraca się uwagę na pewne wspólne dla wszystkich paczek sposoby zachowania się. Tak np. członkowie paczki starają się jak najwięcej czasu spędzać razem, rozmawiają często o sprawach paczki, wymieniają poglądy i zwierzenia, planują różne wspólne akcje, odwiedzają się wzajemnie, szukają wspólnych rozrywek (kino, karty, tańce, przyjęcia itp.). Działalność paczki otaczana bywa zazwyczaj przez jej członków tajemniczością.

Badania polskie (Łapińska, 1960) rzucają światło również na inne strony działalności paczek powstałych w obrębie klasy szkolnej. Bardzo często członkowie jednej paczki odrabiają wspólnie lekcje, pomagają sobie wzajemnie w trudnościach. Niekiedy kultywują zajęcia artystyczne, należą do tych samych zespołów muzycznych, choreograficznych itp..

Wpływ paczki na zachowanie się młodocianych jest, zdaniem badaczy amerykańskich, olbrzymi. Niewolnicza konwencjonalność pewnych sposobów zachowania się, ubierania, czesania itp. – mimo sprzeciwu dorosłych – świadczy o całkowitym podporządkowaniu się wymaganiom danej grupy.

Psychologowie amerykańscy uznają skłonność młodzieży do łączenia się w drobne grupki rówieśnicze za prawidłowość rozwojową tego wieku i poddają dokładnej analizie dobre i złe skutki tego zjawiska (Hurlock, 1965, s. 163 – 166).

Do skutków dodatnich zaliczają m.in. poczucie pewności, bezpieczeństwa i ważności osobistej każdego członka, wynikające z pełnej akceptacji grupy, a także rozładowanie emocjonalne, wypływające z nie- skrępowania, swobodnego dzielenia się wszystkimi myślami przy całkowitym zrozumieniu przez współczłonków. Ponadto paczka sprzyja wytwarzaniu się umiejętności współżycia społecznego, dostosowywania się i współdziałania, powściągania impulsów egocentrycznych i poszanowania wspólnych interesów. Przyczynia się także do wytwarzania norm zachowania się, co jest szczególnie ważne w tym wieku ze względu na upadek autorytetu dorosłych. Paczka stanowi też źródło siły i podnietę w walce o uzyskanie niezależności od tego autorytetu. Ogólnie więc pozytywne wpływy paczki jako małej grupy rówieśniczej sprowadzają się do tego, że stanowi ona ważny czynnik na drodze postępującego uspołecznienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.