Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Metafizyka u Twardowskiego

Jeśli wziąć słowo „przedmiot” w podanym tu sensie, to metafizykę określić można jako naukę o przedmiotach w ogóle. Poszczególne nauki badają poszczególne rodzaje przedmiotów, nauką zaś, która włącza w swój zakres wszelkie przedmioty, zarówno realne jak nierealne, istniejące jak nieistniejące – jest metafizyka. W sensie Twardowskiego metafizyka nie ograniczałaby się do tego, co rzeczywiste, lecz obejmowałaby sobą wszelkie możliwości dotyczące przedmiotów.

Metafizyka posiada według Twardowskiego przedmiot sui generis: jest nim byt jako byt. Nie jest on żadnym z przedmiotów, które są, nie jest też całością przedmiotów danych w doświadczeniach nauk szczegółowych. Kto twierdzi, że można wypowiadać twierdzenie o bycie jako o bycie, ten zakładać musi, że istnieje doświadczenie, w którym dany jest byt jako byt, a więc że istnieje sposób przedstawiania prezentujący przedmioty ogólne. Twardowski przyjmuje istnienie przedstawień ogólnych, różnych od przedstawień jednitkowych: przedstawienia te odnoszą się do przedmiotu ogólnego, różnego od przedmiotów jednostkowych. Byt jako byt jest właśnie przedmiotm ogólnym, można powiedzieć – najogólniejszym, ponieważ „om- nia genera transcendit”. Byt jako byt przysługuje wszystkiemu, co jest i na drodze pojęciowej abstrakcji można z każdego przedmiotu wyróżnić jego związek z bytem, jego bytowość. Bytowość przedmiotu nie jest sama przedmiotem jednostkowym, nie jest też całością przedmiotów, jest jednak w każdym „czymś”, w każdym przedmiocie. Aby ją z przedmiotu „rozumowo” wydzielić, a więc ująć przedmiot w aspekcie jego przedmiotowości, potrzeba specjalnego aktu umysłu, aktu ujmującego to, co ogólne. Twardowski przyjmuje istnienie doświadczenia tego, co ogólne, doświadczenie uzasadniające twierdzenie o bycie jako bycie. Swoistość doświadczenia przedmiotu ogólnego polega według Twardowskiego na tym, że przedstawia się przez nie to, co jest wspólne przedmiotom przedstawień jednostkowych. Twardowski nie przypisuje jednak samodzielnego istnienia przedmiotom przedstawień ogólnych. „Przedmiot przedstawienia ogólnego – powiada – jest przez nas przedstawiony, ale nie istnieje, co najwyżej można w tym sensie mówić o jego istnieniu, że daje się on wykazać w przedmiotach odpowiednich przedstawień jednostkowych w postaci zmodyfikowanej przez ich indywidualne własności” 9.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.