Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Gry symulacyjne

Gry symulacyjne łączą w sobie właściwości gier jako takich z właściwościami symulacji. Są to gry, w których działania podejmowane przez graczy przypominają czynności, jakie ludzie wykonują w różnych rzeczywistych sytuacjach w normalnym życiu. Dla przykładu, jedną z gier symulacyjnych jest „Monopoly” – działania graczy przypominają tu działania ludzi interesu zajmujących się kupnem, sprzedażą, rozbudową czy funkcjonowaniem autentycznych przedsiębiorstw.

Ponieważ związek pomiędzy działaniami i celami (środkami i efektami) jest jasny i oczywisty, wzmocnienie jest uzależnione od skupienia uwagi i właściwego reagowania, więc motywacja powinna być pozytywna. Również transfer powinien być pozytywny, a uczenie się powinno przebiegać ze zrozumieniem. (Przypomnij sobie teorie transferu, o których była mowa w rozdziale 7.)

W ramach Johns Hopkins Academic Games Project (Coleman, 1967) została opracowana jedna z takich gier, zwana grą legislacyjną, ilustrująca właściwości gier symulacyjnych15. Grupa graczy (od 16 do 13) tworzy ciało ustawodawcze: sama gra polega na odbyciu sesji ustawodawczej, podczas której wnosi się pod obrady osiem projektów ustaw i glosuje się nad nimi. Każdy z graczy ma karty z wypisanymi na nich preferencjami swych wyborców w odniesieniu do każdego z wnoszonych projektów.

Celem gry każdego z graczy jest ponowny wybór do ciała ustawodawczego. Po to jednak, by to osiągnąć, musi on doprowadzić do uchwalenia (lub utrącenia) tylu projektów, by zadowolić większość swych wyborców. To, ile głosów zyskuje on lub traci w ponownych wyborach, zależy od liczby wyborców, zadowolonych lub nie z Wyników głosowania nad poszczególnymi projektami: dla każdego z projektów wielkości wypłat podane są na odpowiedniej karcie.

Taka struktura gry pociąga za sobą najrozmaitsze pertraktacje, wymianę głosów i różne przetargi, prowadzone przez każdego z graczy na rzecz osiągnięcia celu istotnego dla wyborców. Podstawowy typ działania, w jaki angażują się gracze, ma taki sam charakter jak działanie rzeczywistych prawodawców. Gracz poznaje związki między działaniem ustawodawcy a jego wyborcami oraz związki między celem, jakim jest reelekcja, a rodzajem zachowań, jakie do tego celu prowadzą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.