Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Grupy formalne dla nastolatków – dalszy opis

Łatwiej będzie omówić zagadnienie pierwsze, gdy przejdziemy na grunt motywacji i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Jakie potrzeby wieku dorastania usiłuje młodzież zaspokoić, wstępując do określonej grupy formalnej (organizacji, stowarzyszenia itp.)?

Trudno jest dać na to odpowiedź w sposób pełny i wyczerpujący, toteż zadowolimy się naszkicowaniem niektórych tylko, a jak się wydaje, głównych motywów, skłaniających młodzież do uczestnictwa w zorganizowanych formach życia zespołowego.

Organizacje młodzieżowe zaspokajają przede wszystkim bardzo silną w tym wieku potrzebę przynależności do grupy rówieśniczej, jak również potrzebę odgrywania w społeczeństwie określonej roli. Psychologowie, pedagogowie i socjologowie współcześni zwracają często uwagę, iż złe samopoczucie młodzieży spowodowane jest m.in. brakiem określonej roli dla młodzieży w społeczeństwie, marginesowością (w sensie społecznym) jej bytowania.

Sprawa ta zdaje się istotnie posiadać pierwszorzędne znaczenie. Mówiliśmy już o tym, jak liczne trudności powstają w okresie dorastania w związku z jego „przejściowym” charakterem: im dłużej trwa sytuacja, w której młody człowiek już nie jest dzieckiem, a jeszcze nie stał się dorosłym, a więc wyrósł już z grupy dziecięcej, a nie został jeszcze przyjęty do społeczeństwa dorosłych, tym więcej różnorodnych przeszkód spotyka na drodze do właściwego i normalnego przystosowania.

W krajach zachodnich kładzie się duży nacisk na zagadnienie organizacji zabawy i rozrywki dla młodzieży dorastającej. Jest to rzecz niewątpliwie pożyteczna, ale. nie może być zbyt jednostronnie traktowana. Młodzież w tym wieku interesuje się żywo kwestiami społecznymi i politycznymi, często bywa nastawiona krytycznie do panujących w tej dziedzinie stosunków, czego dowodem jest udział także młodzieży szkół średnich w sławnych buntach studenckich ostatnich lat w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych45. Dlatego kierowanie zainteresowań młodzieży na rozrywki jest w pewnym sensie odwracaniem jej uwagi od drażliwych spraw społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.