Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Funkcjonowanie w sytuacji choroby i jakość relacji rodzinnych

John Kalish (za: Sawicka, Armata 1978 s. 404), definiując zadania dla zespołów leczących, mówi: „Celem leczenia nowotworów dziecięcych jest już nie tylko przedłużenie życia za wszelką cenę, ale raczej przedłużenie życia godnego tego miana. Dziecko, cierpiące na fatalną chorobę, musi być wolne od napięcia i strachu, musi być zdolne do normalnego rozwijania się”.

Wyniki przeprowadzonych badań (Lavigne, Ryan 1979 s. 616 i nn.) wykazują, że pacjenci oddziałów hematologii dziecięcej z większym prawdopodobieństwem mogą przejawiać inne typy psychopatologii niż ich rodzeństwo. Reakcja na chorobę uzależniona jest od wieku dziecka, poziomu jego rozwoju i dotychczasowych doświadczeń. Inne jest zachowanie małego dziecka, które często, mimo bólu wystarczająco „zadowala” się obecnością rodzica, zaspokająjąc potrzebę bliskości i bezpieczeństwa: a inne jest zachowanie dziecka w wieku szkolnym (Samardakiewicz 1996 s. 12 i nn). Idąc dalej, należy przypuszczać, że inaczej będą funkcjonowały po wielu latach dzieci, które w momencie postawionej diagnozy miały 5 czy 15 lat

Do 6 roku życia stopień uświadomienia choroby jest niewielki. Między 7 a 10 rokiem życia dzieci ujawniają wyższy stan niepokoju niż ich zdrowi rówieśnicy. Starsze dzieci zdają sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znajdują (Franiczek, Sońta-Jakim- czyk 1985 s. 1068). Generalnie można jednak stwierdzić, że dzieci doświadczają:

– deprywacji poznawczej, gdy niezaspokojone są potrzeby badania otaczającego świata, odbioru informacji:

– deprywacji motorycznej, gdy brakuje możliwości wyładowania ruchowego:

– deprywacji emocjonalnej, gdy niezaspokojone są potrzeby kontaktu emocjonalnego z osobami znaczącymi:

– nadmiernej stymulacji zbyt dużą ilością bodźców napływających z otoczenia (tzw. bodźce szpitalne) oraz występowania bodźców niezwykłych i niezrozumiałych (por. Sawicka, Ślebodzińska 1980 s. 529 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.