Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Funkcje psychologiczne

Istnieją cztery podstawowe funkcje psychologiczne: myślenie, uczucie (wartościowanie), doznanie (percepcja) i intuicja. Myślenie ma charakter pojęciowy i intelektualny. Ma pomóc człowiekowi w zrozumieniu świata i siebie samego. Uczucie jest funkcją wartościującą, nadaje ono rzeczom wartość pozytywną lub negatywną dla podmiotu. Dostarcza subiektywnych odczuć przyjemności, bólu, złości, strachu, smutku, radości i miłości. Doznanie jest percepcją rzeczywistości. Dzięki niemu odbierane są konkretne fakty i tworzy się reprezentacja świata. Intuicja jest również percepcją, lecz percepcją za pośrednictwem procesów nieświadomych, obejmującą treści podprogowe. Osoba kierująca się intuicją w swym poszukiwaniu istoty rzeczy wykracza poza fakty, uczucia i pojęcia.

Poniższy przykład wyjaśni, być może, charakter tych czterech funkcji. Przypuśćmy, że ktoś stoi nad brzegiem Wielkiego Kanionu rzeki Colorado. Jeśli u tej osoby dominuje funkcja uczuciowa, będzie ona doświadczać poczucia grozy, majestatu, zapierającego dech w piersiach piękna. Jeśli przeważać będzie funkcja doznania, będzie spostrzegać Kanion tak, jak byłby przedstawiony na fotografii. Jeśli ego jest pod kontrolą funkcji myślenia, będzie próbować zrozumieć Kanion w kategoriach teorii geologicznych. W wypadku dominacji funkcji intuicyjnej obserwator odbierałby Wielki Kanion jako tajemnicę natury, mającą głęboki sens i znaczenie odczuwane w doświadczeniu mistycznym.

Istnieją zatem dokładnie cztery funkcje psychologiczne. „Ustaliłem to – stwierdza Jung – w sposób czysto empiryczny”. Jednakże, jak wynika z przedstawionych dalej rozważań, te cztery funkcje łącznie tworzą pewną całość. Doznanie pozwala nam ustalić, co się w danej chwili dzieje, myślenie umożliwia zrozumienie tych zjawisk, uczucie wskazuje, jaką mają one dla nas wartość, a intuicja wskazuje, skąd mogą się one wywodzić i dokąd mogą doprowadzić. Dzięki temu możemy orientować się w otaczającym nas świecie tak precyzyjnie, jakbyśmy ustalali położenie geograficzne za pomocą długości i szerokości (193lb, s. 540-541).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.