Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Funkcje nazwy w ujęciu Twardowskiego

W związku z głównym zagadnieniem odróżnienia aktu, treści i przedmiotu przedstawienia, Twardowski rozpatruje trzy funkcje inażwy. Uważa, że potwierdzają one zasadność odróżnienia treści od przedmiotu przedstawienia. „Trzy są więc funkcje nazwy – pisze – po pierwsze, powiadamianie o akcje przedstawienia, jaki zachodzi w mówiącym. Po drugie, wywoływanie treści psychicznej, znaczenia nazwy, w rozmówcy. Po trzecie, nazywanie przedmiotu przedstawionego w przedstawieniu, które jest znaczeniem nazwy” 20. Nazwa oznajmia więc akt, znaczy treść (znaczenie) i oznacza przedmiot.

Oto w jaki sposób Twardowski definiuje nazwę: „Przez nazwę należy rozumieć wszystko to, co (starzy) logicy nazywali znakiem kategorematycznym. Znakami kategorematycznymi są jednak wszystkie językowe środki oznaczania, które nie są jedynie współzna- czące (jak «ojca», «dookoła», «niemniej» itp.), ale również samo przez się nie tworzą zupełnego wyrazu sądu (powiedzenia) lub uczucia czy aktu woli itp. (prośby, pytania, rozkazy itd.), lecz tylko są wyrazem przedstawienia. Wyrażenia: «twórca etyki», «syn, który db- raził swego ojca», są nazwami” 21.

Określenie nazwy jako znaku kategorematycznego (samoznaczącego) w przeciwieństwie do znaków syn- k ateg o rematycznych (współznaczących) istotne jest dla Twardowskiego koncepcji przedmiotów przedstawień. Przedstawione może być to wszystko i to jedynie, co jest przedmiotem nazwy: nazwa jest znakiem samo- znaczącym, zatem przedmiot znaku współznaczącego nie może być przedstawiony. Znakiem współznaezą- cym jest m. in. słowo „nic”: nie oznacza ono, zdaniem Twardowskiego, żadnego przedmiotu. Kto używa słowa „nic” w taki sposób, jak gdyby było ono nazwą, temu łatwo jest udowodnić twierdzenie, że istnieją przedstawienia bezprzedmiotowe: za przedstawienie tego typu uznaje się przedstawienie nicości. Tak właśnie argumentował Bołzano: poglądy jego w tej sprawie są przedmiotem krytyki Twardowskiego. Krytyka ta dostarcza nam przykładu analizy semiotyeznej zastosowanej w funkcji narzędzia w rozwiązywaniu zagadnień natury epistemOlogicznej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.