Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

FUNKCJE MEDYCYNY

Funkcjonaliści rozpatrują wzrost znaczenia instytucji medycyny w kontekście trzech funkcji: ochrony zdrowia, badań i wprowadzania nowych metod leczenia oraz kontroli społecznej.

Ochrona zdrowia – główna funkcja medycyny – to oczywiście zasadnicza kwestia dla każdego społeczeństwa. We współczesnym świecie wiele jednostek nie może w wystarczającym stopniu zadbać o zdrowie, ponieważ brakuje im albo specjalistycznej wiedzy, albo środków finansowych, albo jednego i drugiego. Odpowiedzialność za zdrowie społeczeństwa przyjmuje na siebie służba zdrowia. Jej celem jest nie tylko przywrócenie zdrowia chorym przez odpowiednie leczenie, ale także popieranie zachowań, które w pierwszym rzędzie zapobiegają chorobie (właściwe odżywianie się, ćwiczenia zdrowotne, regularne kontrole lekarskie).

Badania naukowe i wprowadzanie nowych metod leczenia to kolejna funkcja medycyny. Prowadzić badania nad schorzeniami i dolegliwościami oraz opracowywać sposoby ich leczenia mogą jedynie osoby posiadające wiedzę medyczną. Badania medyczne i farmaceutyczne prowadzi się przede wszystkim na uniwersytetach, w klinikach uniwersyteckich oraz w finansowanych przez rząd lub korporacje laboratoriach. Rozwój biotechnologii i inżynierii genetycznej doprowadził ostatnio do wzrostu liczby wyspecjalizowanych firm zajmujących się tymi dziedzinami.

Sprawowanie przez społeczeństwo funkcji kontrolnej (patrz rozdz. 8) często wymaga udziału specjalistów w zakresie medycyny, od których oczekuje się potwierdzenia stanu zdrowia danej osoby, a tym samym jej zdolności do wykonywania określonych prac, począwszy od pracy w fabryce, a skończywszy na służbie wojskowej. Lekarze poświadczają także stan zdrowia osób objętych programem ubezpieczeń zdrowotnych oraz realizują zadania państwowej służby zdrowia (np. szczepienia).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.