Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Egzystencja ludzka we wspólnym świecie

Cielesność. Cielesność określana jest jako ta sfera spełniania się ludzkiej egzystencji, która związana jest z ciałem. Cielesność nie ogranicza się do tego, co znajduje się w obrębie skóry, rozciąga się ona także na relacje ze światem. Boss mówi o ucieleśnianiu jako o aspekcie bycia-w-świecie. Posługuje się tu przykładem wskazywania na coś palcem. Moja cielesna egzystencja nie kończy się na koniuszku mego palca. Rozciąga się ona (ucieleśnia) aż na wskazywany przedmiot, a nawet dalej, na wszystkie zjawiska świata, w którym wówczas zamieszkuje. Granice mej cielesności pokrywają się z granicami mej otwartości wobec świata.

Egzystencja ludzka we wspólnym świecie. Psychologię egzystencjalną oskarża się czasami o solipsyzm, o to, iż rozpatruje każdą osobę tak, jakby żyła w swym zamkniętym świecie i nie posiadała żadnej wiedzy o świecie, w którym może żyć inna osoba. Boss twierdzi, że ten zarzut jest niesłuszny. Ludzie zawsze koegzystują czy też mieszkają w tym samym świecie. Ich wzajemna otwartość na świat umożliwia to, że te same zjawiska ujawniają się w ten sam znaczący sposób wszystkim ludziom. Ludzka egzystencja nie jest nigdy prywatna, poza niektórymi patologicznymi sytuacjami: jest ona zawsze wzajemnym dzieleniem się światem.

Nastrój. Ma on niezwykle istotne znaczenie egzystencjalne, ponieważ tłumaczy, dlaczego nasza otwartość na świat poszerza się lub zacieśnia i dlaczego od czasu do czasu oświetla ona inne zjawiska. To, co człowiek spostrzega i na co reaguje, zależy od jego obecnego nastroju. Jeśli ktoś się boi, to jego Dasein będzie nastrojone na zagrożenie i niebezpieczeństwa. Jeśli ktoś czuje się szczęśliwy, to jego istnienie nastrojone jest na świat szczęśliwych związków i znaczeń. Jeśli nastrój zmieni się gwałtownie, przechodząc od nadziei do rozpaczy, to koloryt świata zmieni się z jasnego na ciemny, a otwartość się zmniejszy. Ludzki sposób przebywania w świecie charakteryzuje się ciągłym przechodzeniem od jednego nastroju do drugiego. Nastroje jako takie należą do nieodłącznych właściwości każdej ludzkiej egzystencji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.