Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Działalność starszego człowieka

Welford stawia pytanie, czy gorsza działalność starszego człowieka jest skutkiem interferencji pomiędzy inteligencją a utrwalonymi nawykami i nagromadzonym doświadczeniem, czy też jest to wtórny skutek niezdolności do organizowania skomplikowanych danych w sposób logiczny. Rozwiązywanie problemów na podstawie doświadczenia nie jest złe samo w sobie, ale może być niewłaściwe w szczególnych okolicznościach.

Ludziom, którzy uprzednio nie mieli doświadczenia w badaniu układów elektrycznych, dawano elektryczną „czarną skrzynkę”. Musieli oni nauczyć się, jak za pomocą omomierza odnajdywać zaciski oznaczone na schemacie (8). Niektórzy badani potrafili rozwiązać wszystkie cztery zadania tego typu. Ludzie starsi potrzebowali znacznie więcej czasu i większej liczby pomiarów, aby uzyskać ten sam wynik, jaki otrzymywali młodsi. Osoby starsze z większym trudem rozumiały znaczenie poszczególnych sygnałów, przy czym trudności te dotyczyły dostosowania wyników obserwacji do nowej dla nich struktury myślowej. Zapominały one również niektóre dane wskutek osłabienia pamięci bezpośredniej. Podobny problem był badany w innym eksperymencie, gdzie operowano skrzynką, w której rozgrywane były wyścigi między grupą koni, a ich figurki poruszane były przez odpowiednio numerowane przyciski. Naciskając dwa z nich jednocześnie, badany uzyskiwał informacje o odległościach między dwoma końmi. Zadanie polegało na ustaleniu, które przyciski odpowiadały położeniom koni na rysunku przedstawiającym sytuację na mecie wyścigu. Siedem procent ludzi starszych okazało się niezdolnych nawet dó rozpoczęcia rozwiązywania zadania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.