Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Dążenie do poznania samego siebie u nastolatków

Z badań W. Ptaszyńskiej8 nad dorastającą młodzieżą robotniczą i chłopską wynika, że żywe u tej młodzieży dążenie do poznania samego siebie służy przede wszystkim celom praktycznym: kształtowaniu swego charakteru i zdobywaniu w pracy nad nim właściwości potrzebnych do osiągania dodatnich wyników, zarówno w życiu obecnym -szkolnym, jak i w przyszłym – dorosłym, w konkretnej pracy i w życiu społecznym.

Rozwój własnej świadomości, przy jednoczesnym rozszerzaniu się i wzbogacaniu sfery myślowej i emocjonalno-pragnieniowej, sprawia, iż. zjawia się u młodzieży potrzeba ekspresji nurtujących ją doznań i przeżyć. Młodzież chętnie rozmawia na interesujące ją tematy, zwierza się przyjaciołom ze swoich przeżyć, szuka nieraz rozstrzygnięć i rad u dorosłych, do których ma zaufanie. Część młodzieży pisze pamiętniki, którym powierza swoje myśli i nastroje. Według Ch. Buhler (1933), moment rozpoczęcia pisania pamiętników przypadał w latach dwudziestych u dziewcząt na 14 r.ż., u chłopców na 16 -18 rok. Okres pisania u dziewcząt był dłuższy i trwał przeciętnie ok. 3 lat, podczas gdy u chłopców ok. 1 roku. Poza pisaniem pamiętników młodzież o aspiracjach literackich wyżywa się w twórczości poetyckiej.

Psychologia tradycyjna łączyła dokonujący się u młodzieży zwrot ku życiu wewnętrznemu z narastającą potrzebą samotności i ucieczki od życia społecznego. Psychologia współczesna nie godzi się na uogólnianie tego zjawiska, widząc w nim przejściowe potrzeby tylko niektórych dorastających, którzy pragną niekiedy samotności, by uporządkować narastające ciągle nowe doświadczenia, pomyśleć o planach życiowych lub spędzić chwilę na marzeniach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.