Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Czym zajmuje się psychologia?

Przykłady niektórych zagadnień, jakimi zajmuje się psychologia: motywy ludzkiego działania: cele, do których człowiek zmierza: przyczyny warunkujące dobór celów: sposoby ich osiągania: przesądy i uprzedzenia: sytuacje trudne w życiu człowieka: wpływ lęku na zachowanie: następstwa udaremnienia dążeń: odporność psychiczna i czynniki warunkujące jej poziom: postawy człowieka: osobowość a indywidualne właściwości reakcji ustrojowych: integracyjna funkcja osobowości i proces jej dojrzewania: osobowość człowieka a kształtowanie się relacji człowiek – środowisko. Wymienione przykładowo zagadnienia, kilka spośród licznych (tak szerokie, jak i stosunkowo wąskie), są charakterystyczne dla psychologii dzisiejszej, a zarazem należą wprost lub wiążą się ściśle z problematyką psychologiczną życia codziennego. I to stanowi cechę różniącą tak wydatnie psychologię współczesną, a zwłaszcza najnowszą, od psychologii naukowej w jej początkowym okresie.

Powyższe uwagi nasuwają na myśl „biografię ogólną”, którą to nazwą określa J. Pieter odrębną – a postulowaną przezeń już w latach czterdziestych (1946) — dziedzinę nauki, różną od psychologii społecznej,-choć opartą po części na teoretycznych zasadach tej ostatniej i korzystającą m. in. z ustaleń nauk pokrewnych. Obszerny wykład biografii ogólnej zawiera „Życie ludzi” J. Pietera (1972) poświęcone takim zagadnieniom, jak: motory życia ludzkiego, stosunki międzyludzkie, walka o byt, życie sek- sualno-erotyczne, zabawy, gry i rozrywki, tworzenie, uczenie się, bieg i formy życia i in.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.