Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Czym jest teoria uczenia się?

Centralne miejsce w ich koncepcji zajmuje opis procesu uczenia się. W przytoczonym niżej fragmencie Dollard i Miller przedstawiają jasno swój ogólny pogląd na ten proces i jego elementy składowe:

Czym jest teoria uczenia się? W swej najprostszej postaci jest wiedzą o okolicznościach, w jakich reakcja zostaje związana z bodźcem sygnałowym. Po zakończeniu uczenia się reakcja i sygnał (cue) są związane ze sobą w taki sposób, że pojawienie się sygnału wywołuje tę reakcję. […] Uczenie się zachodzi zgodnie z określonymi zasadami psychologicznymi. Ćwiczenie nie zawsze prowadzi do doskonałości. Związek między sygnałem a reakcją może umocnić się jedynie w pewnych warunkach. Uczący się musi zostać nakłoniony do wykonania tej reakcji i otrzymać nagrodę za zareagowanie w obecności sygnału. Można to wyrazić językiem potocznym stwierdzając, że aby się nauczyć, trzeba chcieć czegoś, zauważyć coś, zrobić coś i uzyskać coś. Mówiąc ściślej, czynniki te określa się jako popęd, sygnał, reakcję i nagrodę. Rola tych elementów w procesie uczenia się była przedmiotem dokładnych badań i wykryto dalsze komplikacje. Teoria uczenia się stała się zbiorem mocno powiązanych ze sobą zasad, które są użyteczne przy opisywaniu zachowania ludzkiego (1941, s. 1-2).

Zasady uczenia się, które Dollard i Miller zastosowali do zjawisk życia codziennego, zostały wykryte w kontrolowanych eksperymentach laboratoryjnych, w których badanymi osobnikami były zwykle zwierzęta. Znajomość tych ustalonych w laborato-

Dollarda i Millera teoria wzmocnienia 525 rium zasad oraz pewnych występujących w nich pojęć teoretycznych jest więc konieczna do zrozumienia teorii osobowości wysuniętej przez Dollarda i Millera. Opis hipotetycznego eksperymentu wzorowanego na pionierskich badaniach Millera i jego współpracowników (Miller, 1948: Brown i Jacobs, 1949), wraz z teoretyczną analizą jego wyników, dostarczy niezbędnego tła dalszym rozważaniom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.