Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Człowiek jako ofiara lęku

Człowiek nie jest jednak zwykłą ofiarą lęku. Przeciwnie, próbuje z nim walczyć. Powiedział R. May: „Lęk, podobnie jak gorączka, wskazuje, że wewnątrz człowieka toczy się walka. Tak jak gorączka jest symptomem wskazującym, iż organizm mobilizuje swoją energię fizyczną i prowadzi zmagania z zakażeniem spowodowanym na przykład przez tuberculo- sis bacilli, tak lęk jest dowodem, iż człowiek prowadzi walkę psychiczną lub duchową.”21 Ta analogia wydaje się mi dość odległa. Psychoanalitycy jednak zawsze lubili korzystać z plastycznych porównań.

Jak człowiek walczy z lękiem neurotycznym? Najczęściej wykorzystuje swój system obronny „ja”, czyli zbiór mechanizmów, takich jak represja, projekcja, racjonalizacja czy substytucja. W wielu przypadkach pozwalają one zmniejszyć lęk i beznadziejność przynajmniej na krótki okres. Dzięki nim lęk otwarty, ze wszystkimi jego objawami fizjologicznymi, z poczuciem paniki i przerażenia, zostaje zamieniony w lęk latentny. Ten ostatni – według psychoanalityków – jest pewną formą lęku potencjalnego, który w przypadku niekorzystnej sytuacji może ujawnić się z całą swoją siłą. Przyjmijmy, że młody naukowiec wyparł ze świadomości fakt, iż kilka miesięcy temu wygłosił kompromitujący referat. Gdy ktoś przypomni mu to upokarzające zdarzenie, stan lękowy powróci prawdopodobnie z całą ostrością.

Chociaż system obronny często jest pożyteczny, może on w pewnych okolicznościach wywierać niekorzystne skutki. Zdarza się, że obrona przed lękiem jest dodatkowym jego źródłem. Karin Horney i inni psychoanalitycy opisali „paradoks obronny «ja»”, który wiąże się z powstawaniem lęku wtórnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.