Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

CO TO JEST OSOBOWOŚĆ?

Niewiele słów w języku angielskim ma taki urok dla ogółu ludzi jak termin „osobowość”. Chociaż słowo to używane jest w wielu różnych znaczeniach, większość tych popularnych znaczeń daje się zakwalifikować do dwóch grup. W pierwszym zastosowaniu termin „osobowość” oznacza umiejętność czy zręczność w kontaktach społecznych. Osobowość jednostki oceniana jest ze względu na jej zdolności wzbudzania pozytywnych reakcji u różnych osób w różnych okolicznościach. To właśnie znaczenie terminu „osobowość” mają na myśli szkoły specjalizujące się w „dodawaniu uroku” Amerykanom, gdy mówią o „treningu osobowości”. Podobnie nauczyciel, który twierdzi, iż uczeń przejawia problemy osobowościowe, ma prawdopodobnie na myśli, iż jego umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych są niezadowalające, tak że nie potrafi on być w dobrych stosunkach ze swymi kolegami i nauczycielami.

W drugim zastosowaniu osobowość rozumiana jest jako najbardziej wyraźne i rzucające się w oczy wrażenie, jakie jednostka wywiera na innych ludziach. O jednostce mówi się wtedy, iż ma „osobowość agresywną”, „uległą” czy „lękową”. W każdym z tych wypadków obserwator wybiera tę cechę lub własność, która jest wysoce charakterystyczna dla jednostki i która prawdopodobnie stanowi ważną część ogólnego wrażenia, jakie jednostka wywiera na innych, a osobowość jednostki określana jest przez tę własność. Oczywiście w obu tych zastosowaniach terminu „osobowość” zawarty jest element oceny. Osobowość w powszechnym rozumieniu może być dobra lub zła.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.