Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

CHARAKTERYSTYCZNE BADANIA I METODY BADAWCZE MILLERA I DOLLARDA

Miller i Dollard opisali znaczną liczbę badań, które miały na celu zilustrowanie lub sprawdzenie implikacji ich stanowiska teoretycznego. W książce Social learning and imitation (1941 – Uczenie się społeczne i naśladowanie) przedstawili oni wiele badań nad ludźmi i zwierzętami, będących próbą potwierdzenia przewidywań wyprowadzonych z ich teorii. Jak już wspominaliśmy, Miller przeprowadził wiele badań eksperymentalnych dotyczących różnych aspektów teorii i opublikował kilka obszernych prac podsumowujących wyniki tych badań (1944,1951a, 1959). Tutaj omówimy serię badań dotyczących pojęcia przemieszczenia. Badania te nie tylko zmierzają do zapełnienia luki między teorią psychoanalityczną a pojęciami S – R, lecz także dostarczają danych eksperymentalnych świadczących o działaniu wielu zmiennych, które odpowiadają omówionym już przez nas pojęciom.

Pojęcie przemieszczenia zajmuje centralne miejsce w teorii psychoanalitycznej: określa się nim zwykle zdolności organizmu do skierowania reakcji czy popędów na nowy obiekt, gdy przejawienie ich wobec pierwotnego obiektu nie jest możliwe. W kategoriach stosowanych w teorii Dollarda i Millera zjawisko to można łatwo wyjaśnić za pomocą pojęcia generalizacji bodźca. W wielu eksperymentach Miller starał się zademonstrować empirycznie to zjawisko, ukazać związek między generali- zacją bodźca a przemieszczeniem oraz dostarczyć opisu teoretycznego, który umożliwiłby sformułowanie nowych przewidywań dotyczących tych zjawisk.

We wstępnym badaniu Miller i Bugelski (1948) podjęli próbę zademonstrowania przemieszczenia u ludzi. Chłopcom uczestniczącym w obozie wakacyjnym badacze dali do wypełnienia zbiór kwestionariuszy służących do oceny postaw wobec Meksykanów i Japończyków. Gdy chłopcy wypełniali te kwestionariusze, zmuszono ich do zrezygnowania z bardzo cenionej imprezy towarzyskiej, a następnie porównano postawy, jakie wyrażali oni wobec tych grup mniejszościowych przed tą frustracją i po niej. Okazało się, że po frustracji nastąpił istotny wzrost postaw negatywnych. Wynik ten interpretowano jako przemieszczenie wrogości wzbudzonej przez eksperymentatorów wskutek uniemożliwienia chłopcom wzięcia udziału w imprezie. W kategoriach psychoanalitycznych – u badanych doszło do przemieszczenia wrogości odczuwanej wobec eksperymentatorów na członków grup mniejszościowych: w kategoriach S-R – nastąpiła u nich generalizacja reakcji z pewnego obiektu bodźcowego na podobny obiekt bodźcowy. W każdym razie badanie wykazało, że omawiane zjawisko istotnie występuje u ludzi i może być wywołane eksperymentalnie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.