Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Cechy testów opracowanych przez nauczyciela cz. II

Przy konstruowaniu i stosowaniu testów opracowanych przez nauczyciela możemy uczynić kilka kroków, które pomogą nam osiągnąć możliwy do przyjęcia poziom rzetelności. Są one logiczną konsekwencją naszych wcześniejszych, bardziej ogólnych rozważań nad trzema głównymi źródłami nierzetelności danych oceniającyh – tymi, które tkwią w narzędziach, w procesie i w uczeniu. Ponieważ posiadamy już ogólną wiedzę o tych potencjalnych źródłach błędu, wystarczy teraz, jeśli zapoznamy się z ich specyficznymi aspektami w odniesieniu do testów opracowanych przez nauczyciela. Możemy poprzestać na przedstawieniu tej wiedzy w formie reguł, ilustrując je w razie potrzeby jednym czy dwoma przykładami. Zauważmy, że znów mamy okazję doświadczyć na sobie, co znaczy zwrot „nauczanie i uczenie się z nastawieniem na transfer” i że odwołując się do koncepcji uczenia się ze zrozumieniem, musimy przejść od „wiedzy ogólnej” do „wiedzy specyficznej” zgodnie ze stanowiskiem Piageta i Ausu- bela (rozdziały 6., 7., 11.).

– 1. Zwiększanie rzetelności narzędzia:

– a. Dla każdego ocenianego przez siebie celu dobierz więcej niż jedno pytanie: użyj ich tylu, ilu zgodnie z Twoim wyczuciem wymaga uzyskanie reprezentatywnej próbki realizacji wszystkich celów przez każdego z uczniów.

– b. Zastosuj kombinację pytań typu obiektywnego i typu otwartego, by mieć gwarancję, że ocenisz cele na wszystkich poziomach.

– c. Zastanów się nad skalą trudności swoich pytań testowych: włącz pytania na które będą umieli odpowiedzieć wszyscy i kilka pytań, z którymi, jak sądzisz, poradzą sobie tylko najzdolniejsi: unikaj jednak pytań „trikowych” (zawierających np. hasła, podwójne przeczenia, trudne słownictwo i materiał nie przerabiany na lekcji).

– d. Sformułuj pytania jasno, prosto i możliwie zwięźle.

– e. Upewnij się, że kopie testu są czytelne.

– 2. Zwiększanie rzetelności procesu:

– a. Sformułuj polecenia jasno, prosto i możliwie zwięźle, podaj przykłady, ilekroć obawiasz się, że instrukcja może nie być w pełni zrozumiała, np. gdy procedura jest złożona lub nowa dla uczniów.

– b. Wyeliminuj z sytuacji testowej wszystkie czynniki zakłócające, np. hałas zewnętrzny, niepotrzebne przerwy, niewygodę (duchota, nieodpowiednia temperatura, ciasnota), braki w materiałach testowych.

– c. Ustal czas dostatecznie długi, by wszyscy uczniowie ukończyli test: zapowiedz też z góry, co mają robić ci, którzy ukończą test przed upływem wyznaczonego czasu.

– d. Przygotuj klucz odpowiedni zarówno do pytań obiektywnych, jak i subiektywnych, przed rozdaniem testów.

– e. Wykonaj test sam.

– f. Oblicz wyniki testu i podaj je uczniom możliwie jak najszybciej: wyniki pytań obiektywnych mogą być często obliczone natychmiast przez samych uczniów: pytania otwarte będziesz musiał na ogół sprawdzić sam (wróć do rozdziału 9. i naszych reguł oceny prac uczniów).

g. Strzeż się tendencyjności w obliczaniu wyników, zwłaszcza przy pytaniach otwartych. Staraj się nie wiedzieć, czyją pracę oceniasz: pytania otwarte oceniaj po jednym na kolejnych arkuszach testowych i dopiero wtedy przechodź do następnych: nie obliczaj wyników testu, jeśli możesz ulegać zbyt silnym wpływom czynników przeszkadzających, (zmęczenie, emocje, choroba itp.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.