Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Cechy charakterystyczne indywidualnego stylu

Na podstawie analizy i uogólnień uzyskanych wyników eksperymentalnych W. S. Mierlin i J. A. Klimów wydzielają następujące charakterystyczne cechy indywidualnego stylu:

– do właściwości indywidualnego stylu należą nie wszystkie różnice w działaniu, lecz tylko te, od których zależy jego skuteczność:

– typologicznie uwarunkowana jakościowa specyfika form i sposobów reagowania składających się na indywidualny styl kształtuje się w procesie wychowania, w procesie opanowywania danej działalności:

– typologicznie uwarunkowane sposoby działania charakteryzujące indywidualny styl stanowią system wzajemnie uwarunkowanych właściwości, pewną całość: są one typowe dla danej jednostki, to jest stanowią ogólne (uogólnione) podejście do rozwiązania określonych zadań.

– indywidualny styl charakteryzuje określona proporcja składników orientacyjnych i wykonawczych w przebiegu działania.

W odniesieniu do procesów uczenia się problem indywidualnego stylu można sformułować jako pytanie dotyczące sposobów skutecznego przyswojenia obszernego programu nauczania i w związku z tym najpełniejszego rozwoju zdolności uczniów o różnych indywidualnych właściwościach typologicznych.

Skoro indywidualny styl służy jako sposób realizacji aktywnego, twórczego stosunku człowieka do wykonywanego przezeń zadania w celu najbardziej skutecznego jego rozwiązania odpowiednio do indywidualnych możliwości jednostki, kształtowanie indywidualnego stylu, niezależnie od rodzaju działalności, jest problemem stale aktualnym. Jednak nie wydaje się możliwe bezpośrednie „narzucenie” jednostce indywidualnego stylu w taki sposób, w jaki wyposaża się ucznia w wiadomości (Mierlin, 1964 a). Kształtowanie indywidualnego stylu oznacza konieczność stworzenia warunków, w których człowiek byłby w stanie najskuteczniej v realizować właściwe sobie sposoby działania i formy reagowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.