Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Badanie intelektualne „cudownych dzieci”

W ten sposób ta cecha wyróżniających się dzieci, którą określiliśmy w swoim czasie jako „skłonność do pracy” – niezwykła aktywność umysłowa, zwiększona potrzeba działania – jako zjawisko zależne od wieku dziecka może być związana z przyspieszeniem rozwoju, może zależeć od zbliżenia (w późniejszym okresie – od połączenia w czasie) właściwości różnych okresów rozwojowych.

Sam fakt istnienia „cudownych dzieci” świadczy o właściwym pojmowaniu pewnych właściwości, powstających w procesie wzrostu jako czynników uzdolnień związanych z wiekiem. Następujący w późniejszym okresie spadek możliwości licznych dzieci można uważać za potwierdzenie tego, że przejawianie się ich zdolności uwarunkowały właśnie właściwości związane z wiekiem, tj. przejściowe.

Badanie intelektualne „cudownych dzieci” w młodszym wieku szkolnym dość dobrze pozwala wykryć rolę przesłanek’ związanych z wiekiem w procesie powstawania zdolności ogólnych. Należy jeszcze raz podkreślić, że wyraźne przejawy zdolności ogólnych dzieci można rozpatrywać jako oznakę rzeczywistych uzdolnień tylko o tyle, o ile odpowiednie czynniki wzrostowe zachowują się jako trwała i stała cecha osobowości.

Prowadzona w ciągu dziesięcioleci obserwacja dalszych losów wybitnych dzieci (najobszerniejsze badania tego typu zapoczątkował jeszcze Terman na początku lat dwudziestych, kontynuowano je do lat sześćdziesiątych bieżącego stulecia) wskazuje na to, że dzieci znacznie wyprzedzające swój wiek mimo działania tendencji wyrównawczych również jako dorośli znajdują się powyżej przeciętnego poziomu’rozwoju. W każdym razie nie mamy podstaw przypuszczać, że „byłe cudowne dzieci” w ostatecznym rozrachunku są gorsze od tych, które rozwijały się wolniej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.