Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Badania Termana i Burgessa

Chcielibyśmy jeszcze teraz wspomnieć o badaniach Termana i Bur- gessa dotyczących szczęśliwego pożycia małżeńskiego. Sposób podejścia ma tu charakter wyraźnie psychologiczny i z tego względu interesować musi specjalnie psychologów społecznych h Terman przeprowadził rodzaj ankiety sondującej osobowość małżonków, rodzaj ich pożycia małżeńskiego i wysuwane przez małżonków zarzuty przeciwko partnerowi, dotyczące cech utrudniających pożycie małżeńskie. Terman zestawia .ostatecznie listę takich cech, których liczba wynosi 35, i to w porządku od najczęściej podnoszonych do coraz rzadszych. Dla przykładu podamy, iż skarżąc się na towarzyszki życia mężczyźni na pierwszym miejscu wymieniają brak serdeczności, na drugim egoizm i bezwzględność, na trzecim zbyt częste skargi, dalej wybućhowość usposobienia, dumę, nieszczerość, krytykowanie męża itd. Natomiast wśród zarzutów podnoszonych przeciwko mężom na pierwszym miejscu znajduje się egoizm i bezwzględność, na drugim niewierność, na trzecim kłótliwość, na czwartym Zbyt częste narzekanie, na piątym brak szczerego uczucia, na szóstym nerwowość i niecierpliwość itd. Są więc, jak widzimy, pewne różnice w rangowemu wad partnera małżeńskiego przez przedstawicieli obu płci. Na ogół jednak podnoszone skargi są bardzo zbliżone, tak iż nie możemy twierdzić, jakoby raczej mężczyzna czy kobieta ponosili winę za niepowodzenie w pożyciu małżeńskim. Terman podaje dalej ciekawą charakterystykę osobowości mężczyzn i kobiet, których małżeństwo okazało się szczęśliwe, oraz ‚takich mężczyzn i kobiet, którzy w małżeństwie czują się nieszczęśliwi. Okazuje się tu, że nie tyle los i zewnętrzne warunki rozstrzygają o dóbroci pożycia małżeńskiego, ile rodzaj osobowości partnerów. Na przykład zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet ważną przyczyną złego pożycia małżeńskiego jest zmienność, niestałość usposobienia i w ogóle cechy neurotyczne. Odwrotnie, zrównoważenie uczuciowe obu partnerów ułatwia pożycie. Zdolność współdziałania, życzliwe ustosunkowanie się do drugich cechuje dobrych małżonków i poza sferą małżeńskiego pożycia. Na tej podstawie można więc w pewnym stopniu z góry przewidywać, czy dane osoby wstępujące w związek małżeński mają szanse szczęśliwego pożycia, czy też nie. Sprawą takiej prognozy szczęścia w małżeństwie zajął się specjalnie Burgess . Nie możemy oczywiście referować szczegółowo uzyskanych przez niego wyników i postawionych tez. Ograniczymy się do podania, iż zdaniem tego badacza osoby, które pochodzą z dobrze dobranych małżeństw i które wobec tego mają za sobą szczęśliwe dzieciństwo, posiadają tym samym dodatnie szanse zawarcia szczęśliwego małżeństwa. Przywiązanie do rodziców jest dalej symptomem zapowiadającym dobre pożycie w małżeństwie, podobnie uspołecznienie ujawnione w młodym wieku. Wyższe wykształcenie obojga partnerów jest rzekomo również jedną z podstaw pomyślnej prognozy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.