Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Badania przeprowadzone przez Bandurę

Przeprowadzane przez Bandurę badania, dzięki którym rozwijał stopniowo i doskonalił swą teorię, objęły szeroki zakres problemów o zasadniczym znaczeniu dla teorii uczenia się społecznego. Należy tu wymienić badania nad naśladowaniem i identyfikacją (Bandura, 1962: Bandura i Huston, 1961: Bandura, Ross i Ross, 1961, 1963a i b), wzmocnieniem społecznym (Bandura i McDonald, 1963), samowzmoc- nieniem i samokontrolą (Bandura i Kupers, 1964: Bandura i Whalen, 1966: Bandura, Jeffery i Gajdos, 1975: Bandura, Mahoney i Dirks 1976) oraz nad zmianami zachowania pod wpływem modelu (Bandura, Blanchard i Ritter, 1969: Bandura i Menlove, 1968: Bandura, Jeffery i Wright, 1975). Przy współpracy nieżyjącego już Richarda Waltersa Bandura napisał Adolescent aggression (1958: wyd. poi. Agresja w okresie dorastania, 1968): potem szczegółowe sprawozdanie z badań terenowych, w których posłużono się zasadami uczenia się społecznego w analizowaniu rozwoju osobowości grupy młodocianych przestępców z klasy średniej, a następnie wraz z Waltersem Social learning and personality development (1963 – Uczenie się społeczne a rozwój osobowości), książkę, w której przedstawili opracowane przez siebie zasady uczenia się społecznego oraz materiał dowodowy, na którym oparto tę teorię. W 1969 roku Bandura opublikował pracę Principles of behavior modification (Zasady modyfikacji zachowania), w której omawia zastosowanie do celów modyfikacji zachowania technik behawioralnych opartych na zasadach uczenia się, a w 1973 roku książkę Agression: A social learning analysis (Agresja: analiza w kategoriach uczenia się społecznego). W swej najnowszej, ambitnej pod względem teoretycznym książce Social learning theory (1977 – Teoria uczenia się społecznego) Bandura „pokusił się o przedstawienie jednolitego teoretycznego układu odniesienia do analizowania myślenia i zachowania człowieka” (s. VI).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.