Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Badania porównawcze rozwoju chłopca i małpy

Przypominamy tu wniosek z referowanych w tym rozdziale (III, A, 4) badań A. Łurii nad rozwojem pamięci: „Stosunek różnych form pamięci do zadatków ge- nicznych zmienia się w toku rozwoju: mały jest wpływ czynników środowiskowych w elementarnych procesach pamięci, a coraz większy w procesach bardziej złożonych” – J. E. Hilgard zwraca też uwagę na trudności określenia roli dojrzewania i uczenia się w różnych czynnościach ludzkich. Prawie nieosiągalne jest przede wszystkim odróżnienie pewnych zmian w zachowaniu, wynikających z dojrzewania, od zmian będących skutkiem ćwiczeń niespecyficznych, tj. takich, które nie dotyczą wprawdzie bezpośrednio interesującej nas czynności, ale wprowadzają czynności pokrewne. „Starsze dziecko np. potrzebuje mniej ćwiczeń niż młodsze, aby ciąć nożyczkami wzdłuż linii prostej, nawet jeśli nie miało ono żadnego doświadczenia w posługiwaniu się nożyczkami: czy to oznacza, .że zdolność potrzebna’ do cięcia nożyczkami dojrzała? Możliwe, że czynnikiem decydującym o uczeniu się tej umiejętności mogą być raczej inne rodzaje ćwiczeń z zakresu koordynacji oka i ręki, a nie sam proces wzrostu” (E. K. Hilgard, 1972, s. 117).

O skomplikowanych powiązaniach dojrzewania z uczeniem się świad- i czą również interesujące badania porównawcze rozwoju chłopca i małpy, wychowywanych w jednakowy ludzki sposób. Jest to słynny eksperyment, prowadzony przez małżeństwo Kellogg28, którzy przez 9 miesięcy wychowywali równolegle i jednakowo swego synka Donalda (od 9,5 mies.ż.) i szympansicę Gua (od 7,5 mies.ż.). Gua nabyła wiele specyficznie ludzkich form zachowania się, jak: chodzenie na dwóch nogach, skakanie, współdziałanie, słuchanie poleceń, całdwanie ria przeprosiny, otwieranie drzwi, sygnalizowanie potrzeb fizjologicznych, jedzenie łyżką, picie ze szklanki itp. Czjmności te Gua wykonywała lepiej od Donalda. Przewyższała też chłopca pod względem siły fizyćznej, lokalizacji dźwięków, pamięci, reakcji na proste polecenia werbalne (jak np. „chodź tu”, „podaj rękę”, „złe dziecko” itp.): w wieku 12 mieś. reagowała na 20 takich poleceń, a Donald – tylko na 3. Wykazywała wyraźnie większą zdolność uczenia się – szybciej uczyła się tych wszystkich czynności niż przeciętne dziecko ludzkie w jej wieku. W tym wypadku więc wzmożone tempo dojrzewania szło w dużym stopniu w parze ze wzmożonym tempem uczenia się. Jednakże Gua rozwijała się prędzej niż Donald tylko w pierwszych miesiącach eksperymentu, natomiast pod koniec eksperymentu rozwój chłopca był szybszy. Nawet już w czasie trwania eksperymentu chłopiec w wielu czynnościach przewyższał małpę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.