Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Badania nad zachowaniem ekspresyjnym – ciąg dalszy

Tak więc Allport, zgodnie ze swą teorią, uważa badanie ekspresyjnych aspektów zachowania za sposób uzyskania dogodnego dostępu do ważnych źródeł motywacji i konfliktu w danej jednostce.

Styl zachowania nie jest zdeterminowany wyłącznie przez czynniki osobowościowe. Allport uznaje rolę wyznaczników społeczno-kulturowych, chwilowych stanów czy nastrojów, warunków organicznych i innych zmiennych. Wpływ tych wielorakich czynników nie zmniejsza doniosłości zachowania ekspresyjnego jako źródła danych o osobowości: komplikuje on jedynie w pewnym stopniu empiryczne zadanie badacza zy diagnosty. Zachowanie ekspresyjne można klasyfikować w kategoriach wchodzą- go w grę rodzaju czynności, na przykład wyrazu twarzy, sposobu chodzenia, głosu, arakteru pisma. Allport stwierdza, że nie powinno się skupiać uwagi wyłącznie na nym typie zachowania ekspresyjnego, ponieważ wszystkie rodzaje tego zachowania ważne i wzbogacają naszą wiedzę o jednostce.

Zakrojone na największą skalę badania Allporta w tej dziedzinie zostały prze- wadzone we współpracy z P.E. Vemonem (Allport i Vernon, 1933) i dotyczyły golnie problemu stałości ruchów ekspresyjnych. W jednej części tego badania ę 25 osób o dość różnorodnym składzie badano na trzech posiedzeni5″’ się, że czynności ekspresyjne człowieka nie są rozdzielone i nie powiązane, lecz zorganizowane i dobrze ustrukturalizowane. Ponadto zebrany materiał dowodowy wskazuje, że istnieje zgodność między ruchami ekspresyjnymi a postawami, cechami, wartościami i innymi dyspozycjami osobowości „wewnętrznej”. Aczkolwiek zagadnienie organizacji osobowości jako całości wykracza poza tematykę niniejszej książki, to jednak jest oczywiste, że podstaw właściwego rozwiązania tego ważnego problemu nie może dostarczyć anarchiczna doktryna specyficzności (doctrine of specifity), lecz jedynie pozytywne i konstruktywne teorie spójności (theories of consistency) (1933, s. 248).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.