Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Autentyczna i ludzka troska o uczniów

Punktem wyjścia jest dla nas zawsze ujęcie humanistyczne. Jest to ten wątek naszych strategii, który każe nam pamiętać, że nasi uczniowie są czymś więcej niż sumą dających się zaobserwować reakcji. Jeśli rzeczywiście przejawiamy autentyczną i ludzką troskę o naszych uczniów, to świadomi jesteśmy tego, jakie znaczenie ma uważne słuchanie tego co mówią, tego, czego nie mówią, wsłuchiwanie się w niemy głos podejmowanych przez nich działań.

Podejście humanistyczne skłania nas ku tworzeniu ciepłego, empatycznego i akceptującego środowiska uczenia się, w którym nasi uczniowie nie unikają nas ani też nie ukrywają swych uczuć radości czy frustracji, bezradności czy niepowodzenia. W takim środowisku nauczyciele i uczniowie przestają się bać siebie nawzajem, są uczciwi we wzajemnych kontaktach, szczerzy w swych intencjach i elastyczni w działaniu. Krótko mówiąc, autentyczna i ludzka troska o uczniów łączy wszystkich w jeden zgrany zespół.

Jeżeli nie stworzy się środowiska uczenia się, np. takiego, o jakim pisze Carl Rogers, to jest rzeczą niezwykle trudną stwierdzenie z całą pewnością, 75 które z zachowań uczniów wymagają zmiany. Jeśli Twoi uczniowie boją się Ciebie, uczą się Cię unikać lub zachowują „spokój” w Twojej obecności, wówczas ogromne źródło pomocnej informacji pozostaje poza Twoim zasięgiem. Bez tej informacji (którą uczniowie trzymają przed Tobą w sekrecie) Twoje strategie dopomagania im w zmianie ich zachowań pozostaną nieskuteczne, niezależnie od ich wewnętrznej spójności w zakresie zastosowań reguł nauki o zachowaniu.

Podsumowując, humanistyczna interpretacja zachowania stanowi istotny i niezbędny element składowy skutecznych strategii kierowania klasą szkolną. Artur Combs każe nam pamiętać, iż humanizm Jest cennym narzędziem, pozwalającym radzić sobie z tymi problemami, z którymi nie sposób uporać się skutecznie i należycie za pomocą podejścia behawioralnego”18. Mówiąc bardziej konkretnie, stwarza on warunki emocjonalne, w których uczniowie nie boją się dzielić informacjami na własny temat, wiadomościami, które można z pożytkiem włączyć w logiczne i naukowe strategie zmian. Ponadto przyjęcie humanistycznego punktu widzenia pomaga ujmować naukę jako wytwór doświadczeń człowieka. Jak pamiętasz z rozdziału 9., właśnie o tym każe nam pamiętać Maslow.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.