Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

AMERYKANIE POCHODZENIA AFRYKAŃSKIEGO CZ. II

Jakkolwiek sprawa „Brown przeciw Ministerstwu Edukacji” w Sądzie Najwyższym w 1954 r. przyniosła formalne zniesienie segregacji w szkolnictwie publicznym i była niewątpliwie istotnym wydarzeniem w historii stosunków rasowych w Stanach Zjednoczonych, to jednak prawdziwe przeobrażenie przyniosły lata sześćdziesiąte. W tej dekadzie ruch na rzecz obrony praw obywatelskich wspomógł zarówno proces znoszenia segregacji na Południu jak i uchwalenie ustaw o prawach obywatelskich ograniczających dyskryminację w zatrudnieniu oraz umożliwiających dostęp do instytucji i miejsc publicznych. Ustawa o prawie do głosowania zaowocowała wyborem większej liczby Amerykanów pochodzenia afrykańskiego na wysokie urzędy państwowe.

W ostatnich latach sytuacja stała się bardziej złożona. Coraz więcej młodych czarnych Amerykanów zdobywa wykształcenie i umiejętności konieczne do otrzymania lepszej pracy. W konsekwencji rozrasta się klasa średnia. Z drugiej jednak strony wielu spośród nich – jeśli nie większość – pozostaje na zasiłku lub wykonuje słabo opłacane prace, które przeważnie nie dają możliwości polepszenia standardu życia. Spora liczba białych mieszkańców przeniosła się na przedmieścia, pozostawiając odizolowanych czarnych współobywateli w niszczejących miejskich slumsach, które są doskonałym tłem dla przestępstw i narkomanii. Kłopoty ekonomiczne spowodowały obniżenie funduszów na służby publiczne (szczególnie na zdrowie, edukację, straż pożarną, policję oraz transport publiczny), co najbardziej dotknęło mieszkańców śródmiejskich dzielnic.

Mimo niewątpliwych osiągnięć ostatnich trzech dziesięcioleci jakość życia Amerykanów pochodzenia afrykańskiego jest nadal gorsza niż białych obywateli, a nawet członków innych grup mniejszościowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.