Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

Akomodacja

Rozważmy sytuację, w której jednemu z Twoich uczniów przychodzi zetknąć się po raz pierwszy z arytmetycznym symbolem sumowania czy dodawania – ze znakiem Piaget utrzymuje, że symbol ten nie może mieć dla uczniów żadnego znaczenia dopóty, dopóki nie będą już „czegoś wiedzieć” – choćby ogólnie – o procesie sumowania: słowem, dopóki nie będą dysponowali związanymi z tym pojęciem strukturami wiedzy, w których mogłaby nastąpić akomodacja czy włączenie owego nowego symbolu. Jeśli dzięki poprzednim doświadczeniom struktury takie istnieją, to uczeń może nauczyć się ze zrozumieniem nowej informacji: jeśli nie, nastąpi tylko uczenie mechaniczne, na pamięć, ponieważ nie ma niczego, z czym można by skojarzyć ten symbol. Zwróć uwagę, że wszystko, o czym tu mowa przypomina nasze rozważania z rozdziałów 5. i 6. o uczeniu się mechanicznym i uczeniu się ze zrozumieniem.

Drugą składową wzorca zachowania adaptacyjnego jest akomodacja. Pojęcie oznacza… to odnosi się do tego co – zgodnie z przekonaniem Piageta – dzieje się z już istniejącymi strukturami wiedzy w momencie następowania asymilacji. Nowa informacja nie jest ot tak, po prostu, wprowadzana i dołączana do tych struktur. To raczej istniejące struktury „akomodują się” tzn. dostosowują się, adaptują – do asymilowanej informacji. Rezultatem akomodacji jest zmodyfikowana struktura wiedzy, a zatem i nowy poziom poznania. Właśnie na tym polega podstawowe działanie w procesie rozwoju.

W przypadku braku w organizmie właściwej czy też odpowiednio przygotowanej struktury wiedzy, w której mogła by zostać zasymilowana nowa informacja, akomodacja nie następuje. Nowa informacja, jeśli w ogóle została zauważona, powoduje powstawanie nowych struktur wiedzy, nie związanych z dotychczas istniejącymi, w sposób przypadkowy lub sztuczny. Zwróć uwagę, że czynności asymilacji i akomodacji uznano za podstawowy mechanizm zmian i rozwoju zarówno pod względem strukturalnym, jak i funkcjonalnym – jako proces interakcji między dziedzicznością i doświadczeniem – będący wynikiem przebiegu życia w czasie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.