Profesjonalny psycholog z Katowic. Dobra i tania pomoc psychologiczna w Katowicach.

ABRAHAM MASLOW

W swych licznych pracach Abraham Maslow (zob. zwłaszcza Motivation and personality, 1954 – Motywacja i osobowość, wyd. popr. 1970: Toward a psychology of being, 1968a – Ku psychologii istnienia: The farther reaches of human nature, 1971 stosowania testów psychologicznych. Sądzą oni, że testy powinnno się przeprowadzać i obliczać ich wyniki w sposób standaryzowany i że nie należy ich modyfikować dla potrzeb indywidualnego przypadku. Goldsteina krytykowano też za przywiązywanie zbyt dużej wagi do dojrzewania, a zbyt małej do uczenia się oraz za przesadne podkreślanie roli podstawy abstrakcyjnej w funkcjonowaniu psychologicznym. Wysuwano też zastrzeżenia przeciw próbom zrozumienia osobowości normalnej przez badanie pacjentów z uszkodzeniami mózgu. Pomimo tych szczegółowych zarzutów, dominująca wśród psychologów postawa wobec teoretycznych sformułowań Goldsteina jest bardzo przychylna. Poglądy Goldsteina w połączeniu z holistycznymi koncepcjami postaciowców, Lewina i Tolmana, wywarły wielki wpływ na współczesną psychologię i trudno byłoby ocenić zbyt wysoko jego rolę jako teoretyka.

Gdy przechodzimy do oceny pracy Angyala, zadanie nasze staje się trudniejsze niż w wypadku Goldsteina. Książka Angyala Foundations for a science of personality (1941 Podstawy nauki o osobowości) nie zwróciła na siebie znaczniejszej uwagi krytyków w czasie, gdy została opublikowana, a potem, w ciągu ostatnich piętnastu lat, jego poglądy wzbudziły niewielki odzew wśród społeczeństwa. Fakt ten jest zaskakujący nie tylko dlatego, że jest to przykład bardzo prowokującego do myślenia i pod wieloma względami wysoce oryginalnego podejścia teoretycznego, lecz także dlatego, że Angyal podjął poważną próbę sformułowania teorii osobowości, o co nigdy nie pokusił się Goldstein.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.